Forarbeidsoner

Vi leverer skreddersydde forarbeidsoner med styring for gardiner og forsert ventilasjon. Med forsert ventilasjon styres avtrekk i de arbeidsplasser som er i bruk.