Filter

^

Riktig type filter er viktig for både driftssikkerhet og levetid på et lakkanlegg.

Vi leverer alle type filter til alle typer anlegg.

 

Paintpocket

Paintpocket brukes som første filter i et lakkanelgg. Disse kan brukes der paintstop og andreafilter tradisonelt har blitt brukt.

Det er store fordeler med å bruke paintpocket iforhold til paintstop;

– Høyere oppsamlingsevne

– Tar partikkler ned til 2,5my

– Rensligere filter bytte

– Reduserte filterkostander