AB Lackeringsanlaggningar

LANG ERFARING

AB Lackeringsanlaggningar har helt siden 1963 produsert lakkanlegg i sverige og har helt unike kunnskaper innenfor levering av lakkanlegg.

REDUSERER KOSTNADER

Aggeregatene kan leveres med alle varmekilder samt roterende varmegjenvinner, noe som vil redusere oppvarmingskostnaden med 80%. Aggregatene kan også leveres med befuktingsanlegg.

UTSTYR

Lakkboksen leveres med LED lysarmaturer, samt muligheten for løftebord og unike hjørneblåsere som er intrigerte i veggen.