Cartar

^

Eneimportør

Vi er skandinavisk eneimportør av Cartar Løftebord.

^

Flyttes enkelt rundt

Det spesielle med CarTar løftebord er at bordet kan flyttes rundt på gulvet både med og uten bil.

^

praktisk

Løftebordet passer inn på alle verksteder; ta for eksempel et oppretterverksted. Bilen kan lett flyttes selv om bilen er demontert og står uten hjul. Bilen vil ikke kunne «stå fast» i verkstedet i påvente av forstillingsdeler. Ligger verkstedet i samme lokale som lakkverkstedet så kan jobben fullføres uten at bilen trenger å være kjørbar.

^

Kvalitet

CarTar er et kvalitets produkt som er produsert i Australia.

^

Trykkluft

Bordet driftes med trykkluft og har ingen «stasjon» som tar opp plass på gulvet.

^

2800kg

Bordet løfter 2800 kg, og to personer flytter lett bordet med bilen på. Alle hjulene kan frigjøres så det kan rotere 360 grader.