Service og filter

^

Alt av service

Vi utfører service på alle anlegg. 

^

Serviceavtale

Ønskes serviceavtale så leverer vi også det.

^

fILTER FRA iNTERFIL

Service og filter er viktig for at lakkanlegget skal fungere i mange år. Vi leverer kun kvalitets filter fra Interfil. Dårlige filter samt mangel på vedlikehold gjør at vifter og varmegjenvinner tetter seg og kan føre til driftsstans og økte kostnader.